top of page

CASTRUM SOLMUS 14.-16. 2022. OKTÓBER

SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK

NEMZETKÖZI V4 ÍJÁSZ TORNA

SMOLENICKÝ ZÁMOK, SZLOVÁKIA

 

I. CÉL

 

A fő cél a V4 nemzetközi íjászversenyen való részvétel, amely a 14-16. 2022 októberében a Smolenice kastélyban az íjhasználatot és az íjászat történetét népszerűsítik.

A történelmi viselet nem kötelező, de arra biztatjuk a rendezvényen résztvevő résztvevőket, hogy a reprodukált időszaknak megfelelő történelmi ruházatot viseljenek.

 

II. BEJEGYZÉS

A versenyen részt venni kívánó versenyzők 2022. szeptember 15-ig regisztrálnak az alábbi címen:

 

www.castrumsolmus.com/registracia .

 

A versenyzők  maximális számát 250-ben (kétszázötven) állítottuk be.

 

A regisztráció és a regisztrációs díj befizetése a megadott határidőn belül szükséges:

 

 • 50 euró személyenként a Senior kategóriában való részvételért,

 • 30 euró személyenként a junior kategóriában való részvételért,

 • 30 euró személyenként a kísérőknek, akiknek biztosítják az étkezést, a banketten való részvételt és a helyiségek teljes belépését

 

Az átutalás az egyesület nevében történjen:

 

SWIFT / BIC: GIBASKBX

IBAN: SK77 0900 0000 0050 3450 8913

(kérjük, a tranzakció nevében adja meg a versenyző kereszt- és vezetéknevét).

 

 

A díj több, az IV4AT versenyzői számára tervezett attrakciót is tartalmaz, amelyek a rendezvény menetrendjében is szerepelnek. A díj tartalmazza az étkezést is a verseny ideje alatt (lásd a menetrendet). A kezdőszobában nincs szállás. A szervezők fenntartják a jogot a rendezvény programjának indoklás nélküli megváltoztatására. A határidő után benyújtott jelentkezéseket a szervezőnek nem kell figyelembe vennie.


 

A jelentkezés piros színnel, a teljes regisztráció pedig zölddel lesz jelölve a belépődíj befizetése után!

 

A versenyre benevezett és a versenyen részt venni nem tudó személyek kötelesek előzetesen értesíteni a szervezőket. Az értesítés egyetlen módja a vinedi@vinedi.sk e-mail címre történő küldése, és az e-mail kézbesítésének időpontja a regisztráció törlésének időpontja lesz.

 

A nevezési díj előlegezési és bizonyos költségtérítési kötelezettsége miatt a versenyző és/vagy kísérő részvételének lemondása esetén a szervezők az alábbiakban állapodtak meg:

 

 • 2022. szeptember 1-ig minden visszavont jelentkezés esetén a befizetett díjak 100%-át visszatérítjük.

 • 2022. szeptember 15-ig minden lemondott jelentkezés esetén a befizetett díjak 50%-át visszatérítjük.

 • 2022. szeptember 30. után a törölt jelentkezések nem tartalmazzák a befizetett díjak visszatérítését.

 

RÉSZ III

 

Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a versenyen résztvevő valamennyi személy biztonságát, beleértve az alábbiakban íjászként/résztvevőként felsorolt személyeket is. A versenyen részt vevő összes íjász és szervező köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat.

 

1. Szervezők és választottbírók:

 

A felügyelők mentesülnek a felelősség alól minden olyan kárért, amelyet a résztvevők versenyterületen elkövetett helytelen magatartása okozott, különös tekintettel a választottbíró bármely rendelkezésének, előírásának, alapvető biztonsági szabályának és szóbeli utasításának túllépésére.

 

2. Résztvevők:

 

Ha a résztvevők vagy más személyek megsértik a szabályokat, minden jelenlévő versenyző köteles haladéktalanul abbahagyni a lövöldözést, figyelmeztetni a szabályok megsértésére, és magatartásváltozást kérni. Ha ez nem segít, a lövészek jelentsék ezt a szervezőknek.

 

3. A verseny ideje alatt szigorúan tilos:

 1. Lőj alkohol vagy más kábítószer hatása alatt
 2. A versenyzők biztonságát veszélyeztető felszerelés használata

 3. Engedély nélkül lőni

 4. Húzza meg az íjat, és célozzon a nyíllal a céltól eltérő irányba

 5. Más irányba történő szándékos lövöldözés kizárást, versenyből való kizárást és a versenyterületre való belépés eltiltását jelenti.

 6. Dohányzás az erdő egész területén SZIGORÚAN TILOS !!! kizárással fenyegetve.

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c783cd -bb3b-136bad5cf58d_   Smoking csak a szervező által meghatározott helyen lehetséges. Az elektronikus cigaretta megengedett.

​    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136b5ccccccc bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Szennyezés a kastély és a lőterek környékén.

 

 

A cselekvőképtelen személyekért (beleértve a kiskorúakat is), akik a versenyterületen tartózkodnak vagy versenyen vesznek részt, törvényes képviselőik felelőssége.

 

A lövészek csak saját felszerelésükkel jelentkezhetnek be a Castrum Solmusba.

Olimpiai íjak és csigás íjak nem engedélyezettek.

 

 

Íj kategóriák:

 

Történelmi íj (természetes íj) PL:

 

Kizárólag természetes alapanyagokból készített íjak vagy kompozitok, amelyek mintái történelmileg pontosak (megengedett a modern anyagokból készült idegek használata), természetes nyersanyagokból készült természetes nyílvesszők (tollak, pergamen, papír stb.), Valamint a nockok is természetes anyagokból (fa, csont stb.) Az íjon semmilyen formában nem lehetnek kifutók (sörték, bőr stb.). Az íj és az ideg nem tartalmazhat olyan jelölést, amely felhasználható lenne a célzáshoz.

 

MEGJEGYZÉS: A koreai íjak replikái az egyetlen kivétel történelmi kialakításuk miatt.

Hagyományos íj (modern másolatok) TL:

A modern anyagokból (például epoxi-gyanta, laminált anyag, szén stb.) Készült történelmi íjak modern példányai felhasználhatók a hagyományos íjhoz hasonló mintákban 1900 előtt. Ha az íj kialakításával kapcsolatban kétség merül fel, a lövő dolga a történelmi hűség bizonyítása .

1900 előtt semmilyen formában nem lehetett kifutó az íjakon, ezért a nyílvessző mindig az íjat tartó kézen legyen. Kifutókesztyű használata megengedett az íjat tartó kéz védelme érdekében. Ha az íjnak van egy bőrbe tekert markolata, annak vastagsága nem haladhatja meg a 3 mm-t. Az íj középrészének szimmetrikusnak kell lennie. Az íj nem lehet összecsukható.

Modern longbow és vadászíjak (HL)

Íjak kifutóval Egyrészes és több részből álló íjak, ablakkal, markolattal vagy anélkül. Fából készült nyílvesszők, tollak természetes anyagokból (papír, tollak, pergamen stb.), nyílhegyek és nockok bármilyen anyagból készülhetnek. Az íjon bármilyen formában lehetnek egyenes és nem állítható kifutók (műanyag, fém, bőr.) Az idegen nem lehetnek jelölések, valamint célzást segítő eszközök( 2 göb megengedett). Csak azok a lengéscsillapítók használhatók, amelyek legalább 305 mm-re vannak az ideg végétől alul és felül.

HARCI ÍJAK (Warbow)WB:

Ide tartozik minden fából készült vagy D-profilos kompozit, amelyek kizárólag természetes alapanyagokból készült, és megjelenése történelmileg pontos (egyenes íjak) .(Modern, nem természetes anyagokból készült nockok használata megengedett). A CSWBS szabályai szerint fából készült nyílvesszők használhatóak tollakkal és természetes anyagokból készült nyílhegyekkel. Az íjon az ideg beakasztási pontján a megerősítés kötelező (lásd a képen)! A nyilaknak a CSWBS szabályai szerint gyakorlóhegyekkel kell rendelkezniük. (Nem vadász)!

A minimálisan engedélyezett font 70 lbs, az íj hossza 190 cm (74 hüvelyk).

Az íjon és a húron nem lehet olyan minta vagy jelölés, amely felhasználható lenne a célzáshoz.

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

A kifutó úgy meghatározható, hogy az íjhoz bármilyen rögzítést alkalmazunk, amelyen a nyílvessző a lövés során fekszik, és amely megakadályozza az idegre helyezett nyílvessző leesését, amikor az íjat lővési helyzetben tartják. A PL, TL, HL kategóriák erőkorlátja legfeljebb 70 lbs, WB pedig 70 lbs.

 

kiegészítők

 

A felkar belsejében nem lehet olyan jelölés vagy grafika, amely segítséget nyújthat a célzáshoz.

 

Az idegnek a karok és a korlát középső tengelyén kell vezetnie azon a ponton, ahol a nyílvessző támaszkodik. Az ideg csak standard vagy modern anyagból készülhet. Az ideg előállításához használt történelmi anyagok (pl. len vagy inak stb.) használata általában tilos, ám kivételesen a szervező engedélyezheti. Természetes anyagból készült húzózsillapítók megengedettek. Lehet 1 vagy 2 jel az idegen (göb), amely jelzi a nyílvessző beillesztését.

 

Tilos minden olyan tartozék, amely stabilizátorként, távolságmérőként, szintként, tolóerő-szabályozóként vagy vontatáscsökkentőként működik. Feszítés közben a lövőnek mindig meg kell érnie a nockot az ujjával.

 

Távcsövek vagy távolságmérők használata tilos.

 

 

VI. NYÍLVESSZŐK

 

Az íjászoknak legalább 10 fa nyílvesszővel kell rendelkeznie. Más tipusok használata minden kategóriában tilos, kivéve a WB - Warbow kategóriát. Csak a CSWBS hegyek használhatók ebben a kategóriában (WB).

 

A nyilaknak könnyen azonosíthatónak kell lenniük (pl. A lövő nevével vagy kezdőbetűivel jelölve).

 

Megjegyzés: A szabályoknak nem megfelelő, nem megfelelő nyílvesszők használata az íjász kizárását vonja maga után.

 

VII. LÕTÉSI TECHNIKA


A verseny részét képezi a „Hüvelykujj gyűrű” technika, amely megengedett az összes íjász számára, akik hüvelykujjgyűrűt használnak természetes vagy történelmi íjakhoz.

 

VIII. A LŐVÉS MENETE

 

A lövő köteles a verseny minden eleménél lőni, de csakis azzal az íjjal, amelyet a verseny szervezője előzetesen engedélyezett.

 

Tilos:

 • bármely stabilizátor, kattanó, tartó stb.

 • minden olyan jelölés az íjon, amely megkönnyíti a célzást.

 • távcsövek, távolságmérők vagy bármilyen mérő alkalmazás mobiltelefonon.

Csak a göb helyét lehet megjelölni az idegen és a kifutás helyét az íjon.

 

A lövés szempontjából csak egy követelményre van szükség: az íjásznak olyan technikával kell lőnie, amelyben legalább egy ujjal megérinti a nockot, vagy a hüvelykujjával, amikor lő.

 

A csoportvezető felel a fenti szabályok betartásáért. A szabályok megsértése az íjász kizárását vonhatja maga után.

 

IX. A VERSENY

 

BEMELEGÍTÉS

 

A versenyzők számára biztonságos hely lesz belövésre, és rendelkezésre áll egy edzőterület is.

 

X. A VERSENY FOLYAMATA

 

 

 1. A lövés 3 körre lesz osztva, amelyek mindegyike a következő feladatokat tartalmazza:

  • 3D és 2D célok,

  •  ügyességi célok,

  •  távoli célok,

  • mozgó célok,

  • lőlapok.

 

A céllövészet mellett a WB - warbow kategória külön sávot is tartalmaz. Az első 2 fordulót a verseny első napján, október 17-én, szombaton tartják. Az utolsó fordulót a verseny második napján, október 18-án, vasárnap tartják.

 

Az IV4AT három forduló (1-3. forduló) összegén alapul. A 3. forduló során elért pontokat külön értékelik. Minden lövő köteles végiglőni mind a három fordulót.

 

WB - A Warbow-t mind a három forduló összegeként értékelik. Különleges pontozás a leghosszabb kategóriában.

 

A csoportok eredményes értékelésének és irányításának biztosítása érdekében a szervezők a legtapasztaltabb versenyzők közül kiválasztják a csoportvezetőket, akik felelnek a szabályok betartásáért. A vezetők döntései kötelezőek lesznek.

 

Vita esetén a bíró bírálja és ellenőrzi a pontszámot. A főbíró döntései véglegesek.

 

Ha az íjász elmulasztja a célt vagy feladja a lövést, akkor 0 pontot kap a célokon, és ez azonnal bekerül az eredménylistába. Az elmulasztott célokat később nem lehet lelőni.

 

A megadott céltávolságok megközelítőek, és a célokat bármilyen távolságra lehet beállítani a színes karóval vagy vonallal jelzett lövési helytől.

 

Ezért nem lehetséges fizikai távolságmérést végezni a célok közelében. A lövés előtt tilos megközelíteni a célokat.

 

A verseny során a lövők a helyükről lőnek, így lövéskor a vonal előtt állnak, és a test bármelyik részével érintik a karót. Egyes helyeken két lövő egyidejűleg lőhet (ezt a leírásban közlik).

 

Tilos akkor több nyilat lőni, ha kiderül, hogy a lövő kevesebb nyílvesszőt lőtt ki, mint a maximális nyílvesszők száma, miután már megközelítette a célt.

 

Megjegyzés: A lövés befejezése után lehet keresni az elveszett nyílvesszőket a csoportvezető beleegyezésével, feltéve, hogy nem áll fenn annak kockázata, hogy belép egy másik csoport a lövési zónába.

 

A biztonság garantálása és a bajnokság lassulásának megakadályozása érdekében egyetlen lövő sem tartózkodhat a cél mögött, kivéve, ha a találatokat azonosítják és pontoznak. Mindig maradjon legalább (2) két íjász a cél előtt, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy egyetlen csoport sem kezd el lőni azon a célon, amelynél az elveszett vesszők keresése zajlik. Ha nem találják meg azonnal, jelöljék meg a helyet, és térjenek vissza a forduló végén,

 

XI. ÉRTÉKELÉS

 1. A verseny körökből áll, és minden fordulóban más típusú célok is vannak (a IV.II. pontban felsorolva), a következő pontokkal:

  1. Célok három pontozási zónával a 3D-2D 10 - 8 - 5 pont.

  2. 10-1 pontos célok

  3. Célok egy pontozási zónával 5 pont

 

WB - A Warbownak külön pontozása van.

 

A találat akkor számít a magasabb pontozási zónába, amikor a nyílhegy megérinti a pontozási zónák közötti vonalat. A célba bele nem álló lévő nyílvesszők nem számítanak találatnak, és nem lehet megismételni a lövést. Kivételt képeznek azok a nyílvesszők, amelyek a cél elé visszapattantak és leestek elé. Ebben az esetben az íjász célonként a lehető legalacsonyabb pontszámot kapja.

 

Egy olyan nyílvessző, amely beleáll egy másik nyílvesszőbe, találatnak tekinthető a célmezőben.

 

Az összes nyílvesszőnek a célban kell maradnia, amíg a pontszámot rögzítik. Ha a pontozási helyzet bizonytalan, a vitát a bírónak kell megoldania, és a nyilakat addig nem lehet kihúzni a célból. Az eredmények rögzítése előtt a célból kiválasztott nyílvesszőket 0 (nulla) pontnak számítják.

 

Az értékelési rendszer elektronikus lesz, de papír formájában is megtörténik a beírások kettős ellenőrzése céljából. A felvevő szinkronizálja a rögzített pontokat a csoportvezetővel, elektronikus formában rögzíti az értékeket.

 

Ha hiba történt a pontoknak az beírólapra történő beírásakor, a javítást azonnal végre kell hajtani, és a csoportvezetőnek aláírnia kell az összes javítást.

 

A pontszám rögzítése után minden lövőnek magának kell gondoskodnia arról, hogy a nyílvesszőket kihúzza a célból.

 

 

XII. ÉRTÉKELÉS

 

 

Nemzetközi V4 íjászverseny:

 

A verseny eredményei három forduló összegén alapulnak. A harmadik fordulót külön kell értékelni. Az íjászok hivatalos beírólapot kapnak az eredmények rögzítésére a verseny elején. A beírólapon szereplő összes információt pontosan és olvashatóan kell kitölteni. A pontokat az online pontozási rendszerbe beviszik, és a csoportvezető kiszámítja. Az általa kijelölt személy írja be a pontokat a beírólapra.. A beírólapokat legalább két embernek alá kell írnia a csoportban.

 

A dobogós helyért küzdők pontokegyezősége esetén egy párbaj határoz, ahol a versenyzők 3 lövést lőnek a célba 20-25 méter távolságból.

 

Az az íjász nyeri, aki több pontot szerez. Ugyanazon pontszám esetén a párbaj addig folytatódik, amíg az egyik lövő több pontot nem szerez. A párbaj célpontjain szereplő zónák pontossága megegyezik a szokásos kör (tibeti háromszög) pontjaival.

 

Az összesített párbajokért további pontokat nem kapnak.

Ezek a párbajok csak az íjászok rangsorában határozzák meg.

 

A nem megfelelő eszközökkel rendelkező íjászokat kizárják a végső rangsorból anélkül, hogy megszerezzék a címet és a díjat.

 

 

XIII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Alkohol, drogok

 

A verseny megnyitásától a verseny hivatalos végéig és a lövés közben tilos alkohol, drogok vagy egyéb kábítószerek hatása alatt lenni. A büntetés azonnali kizárás.

 

Kétség esetén a szervezők fenntartják a jogot a józanság állapotának ellenőrzésére, és ha a jelenlegi tűréshatűshatárt túllépik, a versenyzőt kizárják.

 

A versenyzőknek a verseny során kizárólag a kijelölt területen szabad dohányozni.

 

FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYSZEGÉS ESETÉRE

 

A játékvezető az alábbi fegyelmi intézkedéseket alkalmazhatja az íjász felszerelésére vonatkozó követelmények bármilyen megsértése esetén a verseny kezdete előtt:

 

 •  

  • felszólítás a szabályoknak való megfelelésére,

  • azon felszerelés kategóriájának megváltoztatása, amelyben az íjász versenyezni fog,

  • a lövő eredményének kizárása a végső eredményekből,

  • kizárás a versenyből.

 

A játékvezető kizárhatja az íjászt a verseny során elkövetett súlyos kötelességszegés miatt, ekkor tilos belépnie a verseny helyszínére.

 

XIV. DÍJAK ÉS CÍMEK

 

Íjászok négy íj kategóriában versengenek: PL, TL, HL, WB

 

1. helyezett: aranyérmet + diploma

II. helyezés: ezüst érem + diploma

III. hely: bronzérmet + oklevél

IV. hely: diploma

V. hely: diploma

VI. hely: diploma

 

 

Vinedi képviselőinek és az elnöknek jogában áll átértelmezni ezeket a szabályokat.

bottom of page