top of page

Magánélet

Személyes adataink védelmének megközelítése rendkívül felelősségteljes, és nagy hangsúlyt fektetünk rá.

Támaszkodunk a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 Coll. Számú törvényre és egyes rendeletek módosítására (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETére (a továbbiakban: GDPR).

Az Ön személyes adatainak feldolgozásakor figyelembe vesszük a jogszerűség alapelveit, a személyes adatok céljának korlátozását, a tárolás korlátozását, a pontosságot, az integritást, a titoktartást és a felelősséget.

1. Az Ön személyes adatainak feldolgozásával vagyunk felelősek:

Cég neve: Vinedi - történelmi íjászcsoport

Székhely: POHviezdoslava 31, Svätý Jur, 900 21

IČO: 31807933

Törvényszék: Valter Pajer

2. A személyes adatok feldolgozásának oka

Vinedi Polgári Egyesület - a történeti íjászat egy csoportja többféle célra feldolgozza a biztosított személyes adatokat:

Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink biztonsági okokból mindig tárolják a webhelyünkhöz csatlakozó számítógép csatlakozási adatait, a webhelyünkön felkeresett webhelyek listáját, a látogatás dátumát és időtartamát, a böngésző típusa és a használt operációs rendszer azonosítását, valamint az a webhely, amelyen keresztül kapcsolódik webhelyünkhöz. Kiegészítő személyes információkat, például nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet csak akkor gyűjtünk, ha ön önként megadja ezeket az információkat, pl. amikor közvetlenül kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot regisztráció, felmérés, verseny, szerződés teljesítése vagy információ igénylése részeként.

Szolgáltatások vásárlása

Vásárláskor csak a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges adatokat kérünk tőled. A kötelező adatok tehát csak azok, amelyek nélkül nem tudjuk elküldeni a vásárlást és feldolgozni a megrendelést, például név és vezetéknév, e-mail cím, vállalati számlázási adatok, telefonszám és maga a megrendelés tárgya.

Ügyfélszolgálat

Ha kérdéssel / problémával kapcsolatba lép velünk, feldolgoznunk kell az adatait, hogy megválaszoljuk / megoldjuk.

3. Az érintettek személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:

Cégünk a 2. számú törvény szerint jár el. A személyes adatok védelméről és egyes rendeletek módosításáról (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 18/2018.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő:

 • az érintett hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához

 • azon szerződés teljesítése, amelyben az érintett fél fél

 • az üzemeltető jogos érdeke

 • a törvényből fakadó kötelezettségek teljesítése - amikor az Önre és megrendelésére vonatkozó adatokat tároljuk a könyvelésünkben, vagy amikor az adatokat az állami és más hatóságok rendelkezésére bocsátjuk, amelyek tevékenységünket felügyelik, illetve a vitákat vagy a határozatok végrehajtását megoldják.

4. Az érintett személy hozzájárulása

Az érintett beleegyezik abba, hogy a személyes adatokat szabadon, kényszerítés vagy kényszerítés nélkül, valamint a szerződéses kapcsolat, a nyújtott szolgáltatások vagy az adatkezelő számára fennálló kötelezettségek elutasításának fenyegetése nélkül, valamint a szerződéses kapcsolat visszautasításának feltételrendszere nélkül hajtsa végre.

Az érintett külön-külön járul hozzá a személyes adatok feldolgozásához.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja a hozzájárulást.

A Társaság bizalmasnak tekinti a megadott személyes adatokat, és hangsúlyt helyez a magánélet tiszteletben tartására.

5. Internetes nyomkövető és sütik használata

További információt a sütik gyűjteményéről a Sütik oldalon talál.

6. Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozásának feltételei és módszere

A társaság nem tárja fel a feldolgozott személyes adatokat. Az egyetlen kivétel lehet különleges jogi szabályozás iránti kérelem, vagy bíróság vagy más állami szerv határozata.

A Társaság nem dolgozza fel személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy más jogi jogalap nélkül, a megadott céloktól eltérő célokra.

7. Az érintett személyek személyes adatainak megőrzési ideje

Ezt a személyes adatok feldolgozásának konkrét célja és a különös szabályozás követelményei szerint határozzák meg, és a megőrzési időszakokat a társaság belső szabályzata írja elő, amely az Archívumokról és Nyilvántartásokról szóló törvénynek megfelelően készül. A társaság biztonságosan ártalmatlanít minden olyan személyes adatot, amelynek feldolgozási célja és megőrzési ideje lejárt. A meghatározott cél lejártát követően a társaság jogosult a személyes adatokat anonimizált formában kutatáshoz vagy statisztikai célokra szükséges mértékben feldolgozni. A társaság biztosítja az érintettek személyes adatainak olyan módon történő feldolgozását, amely lehetővé teszi az egyes érintettek azonosítását legfeljebb olyan ideig, amely a feldolgozás célja eléréséhez szükséges.

8. Az érintett személyes adatainak feldolgozására vonatkozó jogai

Írásbeli kérésre az érintett személynek joga van:

 • kérje meg az adatkezelőt, hogy férjen hozzá az érintett személyes adataihoz,

 • a személyes adatok feldolgozásának kijavítása, törlése vagy korlátozása,

 • tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen

 • a személyes adatok hordozhatóságát,

 • panaszt vagy eljárási indítványt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz

 • bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését

 • hozzáférés saját személyes adataihoz

 • a feldolgozás tárgyát képező saját személyes adatok listájához

 • a feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak felszámolása, ha a törvény megsértette

 • személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozások

 • megakadályozzák azon személyes adatainak feldolgozását, amelyeket marketing hozzájárulása alapján vár vagy fog feldolgozni az ő hozzájárulása nélkül

 • a 100. szakasz szerinti eljárás indítási indítványának benyújtási joga abban az esetben, ha az érintett gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul dolgozzák fel

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: gdpr@informslovakia.sk

Ha az érintett személy nem képes jogi aktusok végrehajtására, jogait törvényes képviselő képviselheti. Az érintett halála után jogait közeli személy gyakorolhatja.

Az adatalanynak a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti alkalmazását a társaság díjmentesen dolgozza fel, kivéve az olyan összegű kifizetést, amely nem haladhatja meg a másolatok készítésével, a műszaki adathordozók szállításával és az érintettekkel kapcsolatos információk küldésével járó, célszerűen felmerült anyagi költségek összegét, hacsak külön törvény nem rendelkezik másképp.

A társaság köteles az érintett személy kérelmét legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül feldolgozni, vagy tájékoztatni az ellenőrzés hiányának okait, valamint az érintettek azon jogának gyakorlásáról, hogy eljárást indíthassanak a 100. § alapján, és egyéb jogi védelemmel rendelkezzenek egy különös szabályozás alapján.

A társaság köteles az érintettet indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a személyes adatok megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének ilyen megsértése az érintettek jogainak nagy kockázatához vezethet.

A társaság, mint érintett személy, tájékoztatta Önt személyes adatainak védelméről. Tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogairól.

Szent Györgyben ,2020 3.6

bottom of page